Je mag de volgende stappen nemen om de urenregistratie te exporteren:

  • Klik allereerst linksboven op L1NDA dan op Kantoor en vervolgens op Urenregistratie in het middelste blok. 

  • Er opent zich nu een lege pagina waarin je de uren van een bepaalde periode op kunt vragen.

  • Klik rechtsboven op het hamburger menu

  • Selecteer de roosterlagen waarvan je de uren wilt opvragen.

  • Vervolgens kies je de start- en einddatum waarvan je de uren op wilt vragen

  • De urenregsitratie groep die je wilt opvragen, bijvoorbeeld 'Hele personeelsbestand'. 

  • De tijdsnotatie kun je in decimalen of minuten opvragen.

  • Klik op Bereken en het totale urenregistratie per medewerker verschijnt.

  • Wanneer alle uren kloppen klik je rechtsboven op het printer icoon om de uren te exporteren naar Excel.

Heb je het antwoord gevonden?