Hoe kan ik de urenregistratie opvragen?

In dit artikel lees je hoe je voor verschillende roosterlagen, medewerkers en periodes de urenregistratie kunt opvragen.

In L1NDA kun je de urenregistratie opvragen, hierin vind je de gewerkte uren. Dit gaat als volgt:

  • Om de urenregistratie op te vragen mag je eerst links bovenin op L1NDA klikken en dan op Kantoor;

  • Klik vervolgens op Urenregistratie in het middelste blok genaamd Personeelsadministratie;

  • Nu mag je rechts bovenin op het hamburger menu klikken. Aan de linkerkant van het scherm verschijnt er een scherm (zie afbeelding).

  • Agendalagen: Selecteer de gewenste roosterlagen. Indien je alle lagen wilt selecteren vink dan Selecteer alle agenda's aan.

  • Start- en einddatum: Selecteer de gewenste periode, deze dient in het verleden te liggen. 

  • Urenregistratie: Selecteer de urenregistratie die je wilt opvragen: standaard heb je de keuze uit Hele personeelsbestand, Uurloners en vaak ook Vast urencontract.

  • Tijdsnotatie: De urenregistratie kun je opvragen In decimalen (5,50 uur) of In minuten (5:30 uur).

  • Filter: Het filter toont standaard Alle uren. Verder heb je de keuze uit Basis uren, Toeslag uren en Plus uren.

  • Tot slot mag je op  roze button Bereken klikken om het overzicht op te vragen.

  • Er zijn twee weergave's van de uren registratie: je kunt in boven in het midden van je scherm de weergave aanpassen (zie afbeelding).

LET OP!
Wanneer je de urenregistratie opvraagt is het van belang dat je eerst controleert of je geen waarschuwingen hebt. Indien je waarschuwingen hebt zul je deze rechts boven de urenregistratie zien, in de vorm van een rode zin. Bijvoorbeeld: Er zijn 22 diensten met waarschuwingen. Je kunt op deze regel klikken om te zien wat de waarschuwingen precies zijn, vervolgens kun je de waarschuwingen oplossen.