Hoe kan ik de urenregistratie van een bepaalde periode opvragen en exporteren naar Excel?

In dit artikel lees je hoe je de urenregistratie kunt exporteren naar Excel.

Je mag de volgende stappen nemen om de urenregistratie te exporteren:

  • Klik allereerst linksboven op L1NDA dan op Kantoor en vervolgens op Urenregistratie in het middelste blok. 

  • Er opent zich nu een lege pagina waarin je de uren van een bepaalde periode op kunt vragen.

  • Klik rechtsboven op het hamburger menu

  • Selecteer de roosterlagen waarvan je de uren wilt opvragen.

  • Vervolgens kies je de start- en einddatum waarvan je de uren op wilt vragen

  • De urenregsitratie groep die je wilt opvragen, bijvoorbeeld 'Hele personeelsbestand'. 

  • De tijdsnotatie kun je in decimalen of minuten opvragen.

  • Klik op Bereken en het totale urenregistratie per medewerker verschijnt.

  • Wanneer alle uren kloppen klik je rechtsboven op het printer icoon om de uren te exporteren naar Excel.

Heb je het antwoord gevonden?