Hoe werkt de improductief laag?

In dit artikel lees je hoe je wachtdagen, ziekte, vakantie, bijzonder verlof, onbetaald verlof en feestdagen kunt verwerken in het rooster.

De improductief laag is belangrijk om te gebruiken wanneer je: 

  • Medewerkers hebt met een vast uren contract; 

  • Plus/min uren bijhoudt;

  • Vakantie uren bijhoudt.

Om de plus/min uren te berekenen kijkt L1NDA naar de contracturen van een medewerker en wat een medewerker daadwerkelijk staat ingepland op het rooster.

VOORBEELD
Bianca heeft 38 contracturen, maar is drie dagen afwezig wegens een
wachtdag, ziekte, vakantie, bijzonder verlof, onbetaald verlof en/of feestdag. Dan dient dit opgegeven te worden in de improductief laag, omdat L1NDA hier dan rekening mee houdt in de berekeningen. Op deze manier maakt Bianca geen min of plus uren en blijft dit in balans.

Uurloners

De improductief laag gebruik je niet voor uurloners. Via de (on)beschikbaarheidslaag kunnen uurloners communiceren of ze op vakantie zijn of ziek zijn, maar het heeft geen effect op het totale uursaldo.  

Heb je het antwoord gevonden?