Wat doe ik wanneer iemand ziek is?

In dit artikel lees je hoe je ziekte uren van het personeel in het rooster verwerkt.

Voor medewerkers met een vast uren contract is dit belangrijk om juist in te vullen, omdat er anders min uren gerekend kunnen worden.

Voor het ziek melden van een medewerker mag je de volgende stappen volgen:

  1. Klik op L1NDA links bovenin en dan op Rooster.

  2. Ga naar de dag waarop je een medewerker ziek wilt melden.

  3. Klik op het plusje die naar voren komt wanneer je met je muis op de rode balk (improductief) gaat staan (zie afbeelding).  
    Vervolgens verschijnt er een pop-up in beeld (zie tweede afbeelding).

  • Selecteer hier Ziek bij type dienst. 

  • Wanneer iemand de hele dag ziek is vink je Hele dag aan. L1NDA berekent op basis van het contract van de medewerker hoeveel uur een Hele dag voor de betreffende medewerker is. 

  • Wanneer iemand langer ziek is, kun je de dienst ook kopiëren door Dienst kopiëren aan te vinken en de stappen te volgen. 

LET OP!
Wanneer je de Hele dag selecteert, dient het contract van de medewerker juist ingevuld te zijn. Hier baseert L1NDA namelijk de berekening op. 

Mocht je niet weten hoe je het contract kunt aanpassen, dan helpt het dit artikel hierbij. Het is afhankelijk van jouw rechten binnen L1NDA of je een contract kunt aanpassen.  

 

 

Heb je het antwoord gevonden?