Wat is de omrekenfactor?

Wat is de omrekenfactor? In dit artikel staat beschreven hoe je de omrekenfactor in L1NDA verwerkt.

Het is belangrijk dat de contracten van de medewerkers juist ingevuld zijn. Er wordt gevraagd naar de start- en einddatum, contracturen, contractdagen, het salaris, maar ook naar de omrekenfactor. Maar wat is dit precies?

De omrekenfactor is de meest gebruikte manier om tot een volledig tarief te komen. Het rekent het bruto uurloon om tot de werkelijke loonsom (inclusief werkgeverslasten).

Hier wordt de volgende formule voor gebruikt: omrekenfactor x bruto uurloon = tarief per uur.

De omrekenfactor is opgebouwd uit:

  • Het bruto uurloon van de medewerker.

  • Reserveringen voor vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen, kort verzuim.

  • De werkgeverslasten (sociale lasten en pensioen)

  • CAO verplichtingen.

  • Overige kosten (transitievergoeding, Arbo, etc.)

  • De bureaumarge.

De omrekenfactor kan bij elk bedrijf anders zijn. Om te achterhalen wat de omrekenfactor is, raden wij je aan om dit aan je accountant of boekhouder te vragen. Zij weten welke omrekenfactor jij moet hanteren.

Dit artikel legt uit hoe je een contract kunt aanpassen. 

 

Heb je het antwoord gevonden?